Velkommen

Velkommen til Fra Dobbel A til Å.

På hver side finner du menyvalgene INFO (denne siden), MONAS BLOGG, FOREDRAG, BLI STØTTEMEDLEM! og KONTAKT OSS.

Fra Dobbel A til Å er en ideel organisasjon, registrert i Frivillighets- og Enhetsregisteret. Hovedformålet med Fra Dobbel A til Å er å informere både ungdom og voksne om hva våre unge møter og blir introdusert for av narkotiske stoffer, hvor dette skjer og de umiddelbarer farene og langtidsvirkninger forbundet med bruk av slike stoffer. Vi samarbeider tett med politiet og er ofte med lokalt politi som sannhetsvitner.

Den 30. september 2017, døde vår eldste sønn Haakon etter å ha inntatt det narkotiske stoffet MDMA. MDMA er virkestoffet i Ecstasy, men blir mer og mer populært blant unge som rent MDMA, enten i pulverform eller som krystaller. Politi og Toll gjør fler og fler beslag av dette stoffet, i tillegg til hasj og marihuana. Testing av hasj- og marihuanabeslag den senere tid, viser dessuten at andelen av det rusfremkallende virkestoffet THC har økt dramatisk, fra ca 5% til opp mot 25%. Noen beslag har vist et så høyt innhold som 50% THC. I Storbritannia har den sterke varianten fått gatenavnet Skunk. Hasj og marihuana er i likhet med rent MDMA, svært populære rusmidler blant unge. Legevakttjenester rundt omkring i landet registrerer en vesentlig økning av ungdom som kommer inn for akutt hjelp knyttet til inntak av slike stoffer, først og fremst MDMA. Tilstander som psykoser, søvnproblematikk, økt aggresjonsnivå er langtidsvirkninger av alle disse stoffene.

På siden «Fra Dobbel A til Å»  skal vi informere om og ta opp saker som berører en narkotika- og ruskultur blandt unge som ikke er en del av de tyngre rusmiljøene. Det er også disse unge og deres foreldre vår foredragsaktivitet retter seg mot. Foredraget «TØR DU?», passer også i andre sammenhenger som jobbseminarer osv. som et opplysende foredrag for voksne om hva som rører seg blandt de unge ift. rus.

Monas blogg vil i hovedsak omfatte følgende tema:

  • hvordan leve med sorg og savn
  • hvordan få en bedre hverdag – hva kan man selv gjøre
  • fortelle om hva som skjedde
  • aktuelle saker og trender knyttet til narkotika blandt unge
  • informasjon om farene ved inntak av disse stoffene