Bli støttemedlem!

Du kan også støtte oss ved å bli støttemedlem. Medlemskontingenten er ditt bidrag til det opplysningsarbeid vi driver blant ungdom og voksne om farene ved bruk av de såkalt lettere narkotiske stoffene som er populære blant de unge og som de voksne knapt har hørt om. Vi foreleser for unge i ungdoms- og videregående skoler og foreldre. Dette gjøres ofte i samarbeid med lokalt politi. Vi får svært gode tilbakemeldinger på våre foredrag. Nederst kan du lese to slike tilbakemeldinger. Våre skoler har lite eller ingen midler til å dekke de utgifter vi har med reise og evt. opphold. Derfor er vi avhengig av din støtte.

Ett årsmedlemskap som støttemedlem koster

for privatpersoner, kr. 500,-

for bedrifter, kr. 2.000,-

Ønsker du å bidra til vårt arbeid enten som personlig støttemedlem eller som bedrift, ta kontakt her: KONTAKT OSS og oppgi din adresse, så sender vi faktura. Det må opplyses at støttemedlemmer ikke har møterett på årsmøter og heller ikke stemmerett. Våre vedtekter kan leses HER. Fra Dobbel A til Å sitt organisasjonsnummer i Frivillighets- og Enhetsregisteret er 920 898 343.

Iformasjon om vår foredragsaktivitet formidles via facebooksiden vår Fra Dobbel A til Å (https://www.facebook.com/monabrat.org/). Denne informasjonen når deg hvis du går inn og liker siden. Del den gjerne – Hjelp oss å nå ut!

Vi er takknemlige for alle bidrag og alle bidrag er like viktig!

To tilbakemeldinger:

Politiet og SLT koordinator i Larvik kommune holder foredrag for foreldregruppen til avgangselever på samtlige av distriktets barneskoler hver vår. Foredraget heter «Nysgjerrig ungdom», og temaene er rus (alkohol og narkotika), adferd og foreldrerollen.  I år hadde vi med oss Mona og Arne Bratland som fortalte sin historie om da de mistet sin sønn etter overdose av det narkotiske stoffet MDMA.  Vi har i etterkant av foredragene hatt evaluering, hvor de foresatte ga tilbakemeldinger. Mange gjorde det, og det var utelukkende positivt.  Her er et par av disse:

«Utrolig gripende å høre om og fra dem som mistet sønnen sin! Viktig info. De som mistet sønnen sin burde hatt foredraget sitt filmet slik at alle ungdommer i landet kunne hørt den siden av historien!! Jeg har vært på et slikt møte før,  for 3 år siden, og dette var bedre og mer gripende!»

 «Foredraget med foreldrene var veldig rørende og tøft gjort av de og dele dette med oss.  Men samtidig veldig nyttig for oss som ikke kan noe om dette.  Gjør også at vi følger mere med, og er litt mer forberedt på hva som skjer innenfor ungdom miljøene. Dette gjelder også det som politiet kom med. Synes det var et flott og nyttig foredrag.»

 Arne og Mona sitt bidrag «løftet» foredraget vårt, ved at inntrykkene ble så mye sterkere for tilhørerne når de fikk en brutal historie fra virkeligheten i tillegg til vår faktainformasjon.  De er sterke og ekte i sin formidling, noe som gjenspeiler seg i følelsesmessige reaksjoner, mange må tørke tårer. Dette treffer tilhørerne rett i hjertet.

Politiførstebetjen ved Politiet i Larvik,  Trude Løkken

 

Da vi skulle lære konfirmantene om grenser, verdier, valg og ansvar for eget liv, inviterte vi Mona og Arne Bratland til å lede oss gjennom en temakveld om dette. Ekteparet formidler sterkt, ærlig og reflektert om det å ta fatt på livet igjen etter å ha mistet en uerstattelig ungdom som uerfarent eksperimenterte med rus/MDMA.

Fra hver sin innfallsvinkel deler din sin erfaring med og opplevelse av sjokk, sorg, fortvilelse, rusens/stoffets ubarmhjertige virkning, sjansespillet og ikke minst; oppfordringen til å si nei! («Det handler om å bestemme seg på forhånd, alliere seg med noen, og å tørre å bry seg», sier de.)

Begge forteller jordnært, åpenhjertig og med stor grad av trygghet. Gjennomgående i alt som deles er deres instendige ønske om at flere innser at livet er altfor dyrebart til å gambles med.

Imponert og beriket sokneprest; Annette Stenseng