Tør du?

Et foredrag om MDMA, hasj og marihuana; farer og skadevirkninger

MDMA, et syntetisk rusmiddel som er svært utbredt blandt ungdommer og unge voksne i partymiljøer og på private fester. Enkelte presenterer MDMA som et trygt rusmiddel, uten alvorlige bivirkninger og det påstås å ikke være avhengighetsskapende. Dette er i all hovedsak feil og stoffet MDMA kan være svært farlig, i ytterste konsekvens dødelig, og med langtidsvirkninger som psykoser, økt aggresjonsnivå, søvnvansker osv.  Det koster også lite pr. brukerdose og er lett tilgjengelig.

Vi ønsker med vårt foredrag som er basert på våre erfaringer med å miste en sønn som inntok MDMA, å opplyse om hvor farlig dette stoffet kan være. Vi informerer også på generelt nivå om andre lettere narkotiske stoffer, de såkalte «ufarlige stoffene» som hasj og marihuana, og hvilke konsekvenser disse stoffene kan ha på både kort og lang sikt.

Foredraget TØR DU?, kan du lese mer om HER.

Her er to tilbakemeldinger vi har fått, etter å ha holdt foredraget for både ungdom og foreldre:

Politiet og SLT koordinator i Larvik kommune holder foredrag for foreldregruppen til avgangselever på samtlige av distriktets barneskoler hver vår. Foredraget heter «Nysgjerrig ungdom», og temaene er rus (alkohol og narkotika), adferd og foreldrerollen.  I år hadde vi med oss Mona og Arne Bratland som fortalte sin historie om da de mistet sin sønn etter overdose av det narkotiske stoffet MDMA.  Vi har i etterkant av foredragene hatt evaluering, hvor de foresatte ga tilbakemeldinger. Mange gjorde det, og det var utelukkende positivt.  Her er et par av disse:

«Utrolig gripende å høre om og fra dem som mistet sønnen sin! Viktig info. De som mistet sønnen sin burde hatt foredraget sitt filmet slik at alle ungdommer i landet kunne hørt den siden av historien!! Jeg har vært på et slikt møte før,  for 3 år siden, og dette var bedre og mer gripende!»

 «Foredraget med foreldrene var veldig rørende og tøft gjort av de og dele dette med oss.  Men samtidig veldig nyttig for oss som ikke kan noe om dette.  Gjør også at vi følger mere med, og er litt mer forberedt på hva som skjer innenfor ungdomsmiljøene. Dette gjelder også det som politiet kom med. Synes det var et flott og nyttig foredrag.»

 Arne og Mona sitt bidrag «løftet» foredraget vårt, ved at inntrykkene ble så mye sterkere for tilhørerne når de fikk en brutal historie fra virkeligheten i tillegg til vår faktainformasjon.  De er sterke og ekte i sin formidling, noe som gjenspeiler seg i følelsesmessige reaksjoner, mange må tørke tårer. Dette treffer tilhørerne rett i hjertet.

Politiførstebetjen ved Politiet i Larvik,  Trude Løkken

Da vi skulle lære konfirmantene om grenser, verdier, valg og ansvar for eget liv, inviterte vi Mona og Arne Bratland til å lede oss gjennom en temakveld om dette. Ekteparet formidler sterkt, ærlig og reflektert om det å ta fatt på livet igjen etter å ha mistet en uerstattelig ungdom som uerfarent eksperimenterte med rus/MDMA.

Fra hver sin innfallsvinkel deler din sin erfaring med og opplevelse av sjokk, sorg, fortvilelse, rusens/stoffets ubarmhjertige virkning, sjansespillet og ikke minst; oppfordringen til å si nei! («Det handler om å bestemme seg på forhånd, alliere seg med noen, og å tørre å bry seg», sier de.)

Begge forteller jordnært, åpenhjertig og med stor grad av trygghet. Gjennomgående i alt som deles er deres instendige ønske om at flere innser at livet er altfor dyrebart til å gambles med.

                                                                                              -Imponert og beriket sokneprest; Annette Stenseng

Det er viktig å huske at de som bruker MDMA, Ecstasy hvor MDMA er virkestoffet, hasj og marihuana er vanlige ungdommer og hører ikke til noe typisk rusmiljø. Bruken av slike stoffer skjer på helt vanlige hjemme-alene-fester, i partymiljøer og Ecstasy/MDMA brukes også gjerne på tradisjonelle utesteder.